Arbeidsconflict na affectieve relatie tussen werkgever en werknemer

door | Arbeidsrecht

Een relatie op de werkvloer is in Nederland niet verboden, maar brengt wel de nodige risico’s met zich mee.

Zo bestaat er tussen een werkgever en een werknemer binnen het arbeidsrecht de zogenaamde gezagsverhouding. Dit betekent dat de werkgever het recht heeft instructies te geven en de werknemer de plicht heeft deze op te volgen. Wanneer er een affectieve relatie ontstaat tussen een werkgever en werknemer, vertroebelt deze gezagsverhouding. Het risico dat de gezagsverhouding door de relatie wordt ondermijnd dan wel wordt misbruikt is erg groot. Als gevolg daarvan kunnen natuurlijk de nodige arbeidsrechtelijke geschillen ontstaan.

Zo ook in een zaak die door mij is behandeld. Mijn cliënte kreeg een relatie met haar werkgever. Haar werkgever was echter getrouwd. De buitenechtelijke relatie kwam op enig moment uit. De vrouw van de werkgever dwong haar echtgenoot mijn cliënte op staande voet te ontslaan. De werkgever deed dit om zijn huwelijk te redden en verzon dat mijn cliënte haar werk niet meer naar behoren deed.

Cliënte wendde zich direct tot mij. Na een brief van mij werd het ontslag op staande voet ingetrokken. Cliënte meldde zich vervolgens ziek. De werkgever weigerde echter ondanks meerdere verzoeken daartoe het loon door te betalen. Cliënte zou niet echt ziek zijn, terwijl de bedrijfsarts haar arbeidsongeschikt had verklaard. Daarnaast zou zij door een nul-urencontract geen recht hebben op doorbetaling van loon tijdens ziekte. Namens cliënte vorderde ik doorbetaling van het loon in kort geding op basis van vermoeden van arbeidsomvang en ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van vergoedingen in een bodemprocedure. De verhoudingen waren immers te ernstig geschaad om het dienstverband nog te kunnen voortzetten.

In het kort geding overwoog de kantonrechter over relaties op de werkvloer het volgende:

“De kantonrechter kan in het midden laten wie de aanstichter is van het conflict. Als een werkgever in zijn positie van leidinggevende ervoor kiest een affectieve relatie aan te gaan met zijn werknemer en er vervolgens daardoor problemen ontstaan omdat zijn echtgenote dit ontdekt, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen en problemen voor zijn rekening en risico. Vaststaat dat werkneemster als gevolg van het conflict wegens ziekte ongeschikt is voor haar werk.”

De kantonrechter wees de loonvordering in kort geding toe. Tussen partijen is vervolgens tijdens de zitting over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een regeling getroffen over het einde van het dienstverband. Met deze regeling kwam een einde aan het arbeidsconflict.

Heeft u ook hulp nodig bij het oplossen van een arbeidsconflict? Neem dan contact op met de heer mr. J. de Groot via degroot@dgdv.nl of op 020 643 49 66.

 

 

 

 

Onderwerp