Hoe ver is het van Rome naar Hamburg?

door | Luchtvaartrecht

Hoe ver is het van Rome naar Hamburg?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 7 september 2017 in de door de passagiers Bossen aanhangig gemaakte zaak (C-559/16) bepaald op welke wijze de afstand tussen beginpunt en eindpunt van de luchtreis  moet worden bepaald.

Het gaat om de uitleg van artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 261/2004, hierna te noemen: “Verordening”.

Voor ogen moet worden gehouden dat de Verordening de volgende compensatiebedragen noemt:

  1. a)      € 250 voor alle vluchten tot en met 1500 km;
  2. b)      € 400 voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km, en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km;
  3. c)      € 600 voor alle niet onder a) of b) vallende vluchten.

De passagiers hadden geboekt de volgende twee vluchten: van Rome (Italië) naar Brussel (België), met een rechtstreeks aansluitende vlucht naar Hamburg (Duitsland).

De passagiers zijn met meer dan drie uren vertraging in Hamburg aangekomen en maken aanspraak op compensatie.

De luchtvaartmaatschappij betoogde dat moet worden gehanteerd de afstand tussen Rome en Hamburg en volgens de groot-cirkelmethode is dat 1.326 kilometer. Dat is minder dan 1.500 kilometer en dus is de compensatie € 250.

De passagiers stelden daarentegen dat de afstand tussen Rome en Brussel 1.173 kilometer is en dat de afstand tussen Brussel en Hamburg 483 kilometer is, hetgeen op zich juist is. De passagiers berekenden een totale afstand van deze twee vluchten samen en dat is 1.656 kilometer. De passagiers vorderden daarom € 400 compensatie.

Het Hof bepaalde dat de zienswijze van de luchtvaartmaatschappij moet worden gevolgd.

De daadwerkelijke vliegafstand moet terzijde worden geschoven. Reden daarvoor is dat passagiers met een overstap niet anders mogen worden behandeld dan passagiers van een rechtstreekse vlucht. Het ongemak (tijdverlies) is voor beide “soorten” passagiers gelijk indien zij met meer dan drie uren vertraging op hun eindbestemming aankomen. Daarom moet ook de compensatie gelijk zijn.

 

Indien u advies nodig heeft over luchtvaartrecht dan kunt u contact opnemen met mr. E.C. Douma, douma@dgdv.nl of 020 – 643 49 66.

Onderwerp