Aan­spra­ke­lijk­heids­recht

Contracten moeten worden nagekomen. Waar dat om welke reden dan ook niet naar tevredenheid gebeurt kan een schade­vergoe­ding ter sprake komen. Maar waar ligt precies de aansprakelijk­heid en hoever gaat die? Kan er verhaal worden gehaald op een (rechts)persoon, is er wel sprake van draagplicht? Als er een bedrijf bij betrokken is, zeggen de Algemene Voorwaarden iets hierover?

Ook waar geen contracten in het geding zijn worden ‘partijen’ aansprakelijk gesteld. Denkt u iemand aansprakelijk te moeten stellen voor geleden schade, heeft u een claim ontvangen of wilt u uw aansprake­lijk­heid juridisch hard kunnen maken, dan bent u bij de Groot Douma Vosmeijer advocaten aan het juiste adres voor een specialist op het gebied van aansprakelijk­heidsrecht.