Bestuursrecht of Administratief recht

Bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd, houdt zich bezig met de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van beslissingen. Het sociaal zekerheidsrecht, ruimtelijke ordeningsrecht, ambtenarenrecht, milieurecht, vergunningenkwesties in de horeca, het maakt allemaal onderdeel uit van het bestuursrecht. De overheid moet zich bij het uitvoeren van haar taken houden aan wettelijke regels die in de wet zijn vastgelegd, met name de Algemene Wet Bestuursrecht. Het bestuursrcht wijkt sterk af van het civiele recht en vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. De specialisten van dGDV hebben ruime ervaring in de begeleiding van burgers en bedrijven, die een geschil hebben met een overheidsorgaan, zowel in (gerechtelijke) procedures als daar buiten.