Goederenrecht

In het goederenrecht is bepaald hoe de zeggenschap over goederen is geregeld. Het betreft dan vaak panden, gebouwen, woningen, kortom: onroerende goederen. Een eigenaar heeft doorgaans de meest verstrekkende bevoegdheden. Maar tegelijkertijd kan een recht van vruchtgebruik spelen, erfdienstbaarheid of opstal. Er kan sprake zijn van erfpacht of van een hypotheek – allemaal omstandigheden waardoor een eigenaar minder te zeggen kan hebben dan gedacht. Er worden regelmatig gerechtelijke uitspraken gedaan over ogenschijnlijk eenvoudige kwesties die door juristen als de meest ingewikkelde worden ervaren: wat is van wie en wie heeft er iets over te zeggen?