Mediation

Juist op het gebied van familierecht wordt het als uitermate ingrijpend ervaren als de rechter een beslissing neemt. Het gaat in die zaken vaak om wat het meest dierbaar is, de kinderen. Verder gaat het om verdeling van inkomen en gespaard  of verkregen vermogen.

Over dergelijke uitermate persoonlijke zaken wil ieder het liefst zelf beslissen.

Dat is mogelijk langs de weg van mediation. Met elkaar en onder begeleiding van een in familierecht gespecialiseerde advocaat-mediator wordt op alle punten van geschil naar een oplossing gezocht. Omdat in veel gevallen de hoog oplopende emoties een redelijke oplossing in de weg staan, wordt ook daaraan aandacht besteed. Het doel is altijd een allesomvattende oplossing te bereiken waarmee beide partijen en hun kinderen tevreden zijn. In veruit het merendeel van de gevallen lukt dat heel goed. Het effect daarbij is dan dat kwesties sneller zijn afgewikkeld dan wanneer procedures inhoudelijk gevoerd moeten worden en dat aanzienlijk minder kosten hoeven te worden gemaakt.

Indien er op voorhand behoefte bestaat aan een oriënterend gesprek samen is dat uiteraard mogelijk.