Ondernemings- en vennootschapsrecht

dGDV Advocaten adviseert en procedeert op alle terreinen van het ondernemingsrecht. Wij treden in hoofdzaak op voor het midden- en kleinbedrijf, maar we mogen ook een aantal grotere ondernemingen tot onze cliëntèle rekenen. dGDV geeft u snel, praktisch en deskundig advies over zaken als:

 • het kiezen van een rechtsvorm;
 • opstellen en beoordelen algemene voorwaarden;
 • begeleiden overdracht onderneming;
 • frachiseovereenkomsten, agentuurovereenkomsten;
 • opstellen aandeelhoudersovereenkomst;
 • geschillen binnen de onderneming;
 • juridische due diligence;
 • het voeren van gerechtelijke procedure;
 • kwesties omtrent (bestuurders)aansprakelijkheid;
 • failissement en suséance;
 • reorganisatie/sanering;
 • personenvennootschappen: maatschap, VOF, CV;
 • financiering;

Tijdig advies inwinnen kan problemen in de toekomst voorkomen. Neemt u tijdig contact op met uw advocaat ondernemingsrecht in Amstelveen, bij dGDV Advocaten.