Personen- en familierecht

Familierecht is een meer dan bijzonder specialistisch rechtsgebied. Het betreft immers zonder uitzondering geschillen die zich afspelen in de meest persoonlijke relatiesfeer en die dus daarom per definitie op een zo kort mogelijke termijn om een zorgvuldige oplossing vragen.

Vaak lopen de emoties bij alle betrokkenen hoog op. Overigens om heel begrijpelijke redenen maar doorgaans belemmert dat nu juist het nog zelf kunnen zoeken naar een oplossing. Daarom vraagt dit rechtsgebied van de advocaat niet alleen een gedegen specialistische vakkennis maar daarnaast ook om een op de persoonlijke belangen oplossingsgerichte betrokkenheid.

Het spreekt voor zich dat het bereiken van een oplossing langs de weg van mediaton nagenoeg altijd de voorkeur heeft maar soms is dat gewoon niet mogelijk. In die gevallen zal de rechter de knopen moeten doorhakken. Moet het op procederen aankomen dan is het essentieel dat uw belangen in dergelijke procedures goed, en naar de meest recente jurisprudentie, worden behartigd.

De bekendste voorbeelden van familierechterlijke kwesties zijn het afwikkelen van scheidingen waarbij de regeling met betrekking tot de kinderen aan de orde zullen zijn, de eventuele aanspraak op partneralimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling volgens de huwelijkse-, partnerschap- of samenlevingsvoorwaarden en de eventuele verevening van de tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioenaanspraken.

Ook kwesties over adoptie, ouderlijk gezag, ouderschap en naamswijzigingen behoren tot het werkterrein van de personen- en familierechtadvocaat.

Omdat wij begrijpen hoe gevoelig deze kwesties liggen zijn wij altijd bereid uw situatie op voorhand samen kort te inventariseren.