Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is een verzamelnaam voor alles dat te maken heeft met onroerend goed. Te denken valt aan koop en verkoop, non-conformiteit, financiering, appartementsrechten, erfdienstbaarheden, erfpacht. De belangen voor ondernemers en particulieren zijn bij deze zaken vaak groot en het rechtsgebied is complex. Mr. J de Groot heeft bijna 30 jaar ervaring op het gebied van vastgoedrecht en kan u snel en deskundig bijstaan met advies of in een gerechtelijke procedure.
 
Het huurrecht en bouwrecht vallen ook onder vastgoedrecht, daarvoor wordt verwezen naar de pagina’s die specifiek over die rechtsgebieden gaan.